حضور دانش آموزان در برنامه شاپرک شبکه اشراق

دانش آموزان پایه پیش دبستانی دیروز عصر در مرکز صدا و سیمای استان زنجان حضور پیدا کردند و یک روز شاد رو با خاله پروانه و دوستان سپری کردند

زمان پخش برنامه : سانس اول پیش دبستانی بنفشه روز سه شنبه مورخ 97/8/22 ساعت 16 و تکرار آن پنج شنبه ساعت 16

                           سانس دوم  پیش دبستانی آلاله روز یکشنبه مورخ 97/8/27 ساعت 16 و تکرار آن دوشنبه ساعت 16