جشن آب

جشن آب مجتمع شایستگان برای پایه های اول و دوم با حضور کارشناسان سازمان آب و فاضلاب و آموزش های مروجین آب با اجرای مسابقه های متنوع و اهدا جوایز به تمامی دانش اموزان برگزار گردید.