جشن روز کودک

جشن روز کودک مجتمع آموزشی و فرهنگی غیردولتی شایستگان با حضور مدیریت محترم و مجریان کانون های پرورشی و فکری با اجرای قصه های شاد و اهدا جوایز برگزار گردید.