جشن قرآن نوگلان پایه ی اول شایستگان

گر تو می خواهی مسلمان زیستن                     نیست ممکن جز به قرآن زیستن

از تلاوت بر تو حق دارد کتاب                          تو از کامی که می خواهی بیاب

به یقین انسان در هیچ عصر و دوره ای بی نیاز از قرآن و رهنمودهای قرآنی نبوده و نخواهد بود ، آنان که راهی به جز صراط مستقیم را برگزینند و خود را بی نیاز از این مشعل فروزان بدانند، در ضلالت، گمراهی و سرگردانی خواهند بود.

جشن قرآن پایه اول شایستگان امروز ۱۰ مهر برگزار شد.

دانش آموزان کلاس اول آغاز قرآن آموزی را جشن گرفتند. جشن قرآن با هدف آشنایی با قرآن و تعالیم قرآنی و تقویت ایمان و اعتقاد دانش آموزان به این کتاب آسمانی برگزار شد.عکس های جشن  در قسمت گالری قابل مشاهده می باشد.

گر تو می خواهی مسلمان زیستن                     نیست ممکن جز به قرآن زیستن

از تلاوت بر تو حق دارد کتاب                          تو از کامی که می خواهی بیاب

به یقین انسان در هیچ عصر و دوره ای بی نیاز از قرآن و رهنمودهای قرآنی نبوده و نخواهد بود ، آنان که راهی به جز صراط مستقیم را برگزینند و خود را بی نیاز از این مشعل فروزان بدانند، در ضلالت، گمراهی و سرگردانی خواهند بود.

جشن قرآن پایه اول شایستگان امروز ۱۰ مهر برگزار شد.

دانش آموزان کلاس اول آغاز قرآن آموزی را جشن گرفتند. جشن قرآن با هدف آشنایی با قرآن و تعالیم قرآنی و تقویت ایمان و اعتقاد دانش آموزان به این کتاب آسمانی برگزار شد. عکس های جشن  در قسمت گالری قابل مشاهده می باشد.