جشن غنچه های نوگلان پیش دبستانی

سه شنبه ۲۷ شهریور ، جشن غنچه های نوگلان پیش دبستانی با حضور همکاران و نو آموزان پیش دبستانی شایستگان و تعدادی از والدین برگزار شد .

در این جشن ، مدیریت مجتمع خانم میرزاخانلو خوش آمدگویی برای دانش آموزان و اولیا داشتند وبه ارائه ی مختصری از طرح ها وبرنامه های آموزشی -فرهنگی این مرکز پرداختند .. و دانش آموزان عزیز ، سال تحصیلی جدید را در فضایی شاد و بانشاط آغاز کردند ..

سه شنبه ۲۷ شهریور ، جشن غنچه های نوگلان پیش دبستانی با حضور همکاران و نو آموزان پیش دبستانی شایستگان و تعدادی از والدین برگزار شد .

در این جشن ، مدیریت مجتمع خانم میرزاخانلو خوش آمدگویی برای دانش آموزان و اولیا داشتند وبه ارائه ی مختصری از طرح ها وبرنامه های آموزشی -فرهنگی این مرکز پرداختند .. و دانش آموزان عزیز ، سال تحصیلی جدید را در فضایی شاد و بانشاط آغاز کردند ..