کارگاه اولیاء پایه پیش دبستانی

کارگاه اولیاء پایه پیش دبستانی با حضور معاونت و معلم مربوطه و مشاور مجتمع برگزار گردید.

جلسه ی معارفه ی اولیا و دانش آموزان پایه ی اول شایستگان در هفته ی دوم شهریور ماه با حضور معاونین، مشاور،مسئول بهداشت و ورزش مجتمع برگزار گردید.
دختران گلمون با مربی آشنا شدند و ساعاتی شاد را باهم گذراندند.