جشن الفبای دانش آموزان پایه اول

جشن الفبای دانش آموزان پایه اول با شکوه هر چه تمام و با حضور اولیای عزیز برگزار شد

گزارش تصویری