جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان

جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان با حضور اولیای دانش آموزان برگزار شد.