جشن روز درختکاری

جشن روز درختکاری مجتمع شایستگان با اجرای مراسم و خواندن مقاله و شعر و سرود همگانی برگزار گردید