اجرای سرود دختران گل شایستگانی در حضور مدیر کل آموزش و پرورش به مناسبت ولادت بانوی دو عالم و جشن روز مادر

اجرای سرود دختران گل شایستگانی در حضور مدیر کل آموزش و پرورش به مناسبت ولادت بانوی دو عالم و جشن روز مادر