نماز جماعت پایه سومی ها به امامت نماینده ولی فقیه جناب آقای خاتمی

نماز جماعت پایه سومی ها به امامت نماینده ولی فقیه جناب آقای خاتمی و با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان