نمایشگاه جابربن حیان

نمایشگاه جابرابن حیان کاری دیگر از دختران توانمند شایستگان با حضور مدعوین اداره آموزش و پرورش و جمعی از اولیا عزیز برگزار شد.