پرچم سبز اکواسکولز

در آستانه ورود به هزاره سوم میلادی، جهان شاهد هجوم سیل عظیمی از بحران های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست  و ... از جمله رشد بی رویه جمعیت ، فقر ، بیکاری، آسیب های اجتماعی، بی عدالتی و در کنار همه این ها تخریب ها فزاینده ی محیط زیست می باشد.
رشد و توسعه بی برنامه جوامع جهانی به خصوص در دهه های اخیر اگرچه پیشرفت های شگرفی را در عرصه های مختلف به همراه داشت و نوع بشر را به آرامش نسبی نزدیک کرد، اما رسیدن انسان به این دستاوردها به بهای شکستن پل های پشت سرش تمام شد و جهان را به ناگاه در یک دوره ی کوتاه با رشد فزاینده ی تخریب محیط زسیت روبه رو نمود.
سوراخ شدن لایه ازن، تهی شدن منابع زمین، آلودگی آب، آلودگی هوا، تخریب منابع طبیعی، بیابان زایی و ...از مهمترین معضلاتی است که چشم انداز نگران کننده ای را فراروی بشر قرار داده است و در صورت عدم برنامه ریزی مناسب مطمئناً جهان را به ورطه ی نابودی می کشانند.
آثار تخریبی توسعه بر طبیعت
انسان در طول دوران کوتاه حضورش در طبیعت، به دنبال عملکرد سودجویانه و تا حدودی ناآگاهانه ی خود، جهان وموجودات آن را تحت فشار شدیدی قرار داد.
کاهش گونه های جانوری، گیاهی و دیگر موجودات زنده به دلیل آلودگی و نامساعد بودن محیط زیست، آلوده شدن رودخانه ها، دریاچه ها، آب های زیرز مینی، کاهش وسعت جنگل ها و از همه بدتر آلودگی هوا از مسائلی است که رویاهای توسعه ای انسان بر دامن طبیعت گستراند.
یکی از شاخص ترین اهداف مجتمع شایستگان، طی مدت بیست و سه سال آموزش، ارائه رویکردی اثر بخش، در جهت ارتقای آگاهی های محیط زیستی بوده است و در 4 سال اخیر طی یک برنامه ریزی هدفمند تحت عنوان برنامه بین المللی Eco- schools در پی پرورش شهروندی جهانی بوده ایم  و توانستیم با یاری خداوند و همکاری پرسنل محترم مجتمع به این مهم دست یابیم و موفق به دریافت پرچم سبز Eco- schools گشته و عنوان اولین مدرسه محیط زیستی استان زنجان به این مجتمع تعلق گرفت. امیدواریم که بتوانیم گام های موثرتری در این عرصه داشته باشیم