توزیع ویتامین D

ویتامین D  مورخ 97/10/16 بین دانش آموزان مجتمع توزیع شد.